Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Τι είναι το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα;

Με τον όρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αναφερόμαστε στη συμπίεση του μέσου νεύρου από τον εγκάρσιο σύνδεσμό που καλύπτει το νεύρο στο επίπεδο της παλάμης του χεριού.

Πως ο εγκάρσιος σύνδεσμος συμπιέζει το μέσο νεύρο;

Ο εγκάρσιος σύνδεσμος, οποίο βρίσκεται άνωθεν του νεύρου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι παχυσμένος και στενεύει τη δίοδο του μέσου νεύρου με αποτέλεσμα τη συμπίεση του.

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα εμφανίζεται συχνά;

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι η πιο συχνή περιφερική νευροπάθεια.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα;

Τα συμπτώματα είναι αποτέλεσμα της συμπίεσης του μέσου νεύρου.

Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από αιμωδίες (μουδιάσματα) στην περιοχή του χεριού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και πόνο.

Οι ασθενείς μπορεί να ξυπνούν από τον πόνο.

Σε προχωρημένο στάδιο συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα τι μπορεί να παρατηρηθεί;

Σε προχωρημένο στάδιο συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα μπορεί να παρατηρηθεί ατροφία στο θέναρ της παλάμης.

Μπορεί να παρατηρηθεί δηλαδή μείωση της μάζας των μυών (ατροφία) που βρίσκονται στη βάση του αντίχειρα και σχηματίζουν το θέναρ.

Σε ποια ηλικία εμφανίζεται συχνότερα το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα;

Εμφανίζεται σε ασθενείς μέσης ηλικίας.

Στους άνδρες ή στις γυναίκες εμφανίζεται το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα περισσότερο συχνά;

Το σύνδρομο εμφανίζεται περισσότερο συχνά στις γυναίκες.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

Τα αίτια του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα μπορεί να είναι πολλαπλά.

Συνήθως αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή και τραυματισμός του καρπού.

 • Μεταβολικά αίτια όπως ο υποθυρεοειδισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης και η κύηση

 • Η ρευματοειδής αρθρίτιδα

 • Η παχυσαρκία​

Πως γίνεται η διάγνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

Η διάγνωση βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με το ηλεκτρομυογράφημα.

Εάν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφίες στην περιοχή του καρπού σε υποψία οστικών διαταραχών ή κατάγματος.

Από ποιες άλλες παθήσεις πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

Σε υποψία ασθενούς με πιθανή διάγνωση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα θα πρέπει να αποκλείσουμε άλλες παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα.

Τέτοιες παθήσεις είναι οι παρακάτω:

 • Αυχενική ριζοπάθεια

 •  Σύνδρομο θωρακικής εξόδου

 • Σύνδρομο του στρογγύλου πρηνιστή

 • Σύνδρομο de Quervain

 • Τενοντοθυλακίτιδα καμπτήρα​

 • Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία​

Ποια είναι η θεραπεία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

Το σύνδρομο είναι μία σταδιακά εξελισσόμενη διαταραχή που στα αρχικά στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με νάρθηκα στον καρπό, αποφυγή των συνηθειών που προκαλούν καταπόνηση στην περιοχή του καρπού, βελονισμό, φυσικοθεραπεία, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και κορτικοστεροειδή.

Όταν το σύνδρομο δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς συντηρητικά τότε θέση έχει η χειρουργική θεραπεία

Τι μπορεί να συμβεί αν κάποιος ασθενής δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η συμπτωματολογία δηλαδή το μούδιασμα και ο πόνος μπορεί να παραμείνουν.

Σε σοβαρή χρόνια συμπίεση του μέσου νεύρου μπορεί να προκληθεί αδυναμία στο χέρι και μη αναστρέψιμη βλάβη του νεύρου.

Ποια είναι η χειρουργική αντιμετώπιση σε ασθενείς που πάσχουν ταυτόχρονα από σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και στα δύο χέρια;

Η χειρουργική αντιμετώπιση σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα σε ένα ή και σε 2 στάδια.

Το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης αποσυμπίεσης του μέσου νεύρου και στα δύο χέρια είναι η ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς καθώς και ο μικρότερος αριθμός επισκέψεων που απαιτούνται από τον ασθενή για επανεξέταση.

Το μειονέκτημα της ταυτόχρονης αποσυμπίεσης του μέσου νεύρου είναι η μειωμένη δυνατότητα του ασθενούς να πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. για όσο χρονικό διάστημα τουλάχιστον θα φέρει επίδεσμο στα χέρια του.

Η απόφαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε ένα ή σε δύο στάδια γίνεται σε συνεννόηση με το ασθενή και κατά περίπτωση.

​Ένα ασθενής με αμφοτερόπλευρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα επιλέγει να χειρουργηθεί σε 2 στάδια.

Ποιο χέρι πρέπει να χειρουργηθεί πρώτο;

​Σε γενικές γραμμές επιλέγεται το πιο επώδυνο χέρι να χειρουργηθεί πρώτο.

Χρειάζεται γενική αναισθησία για την επέμβαση;

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στην παλαμιαία επιφάνεια του χεριού και κατά περίπτωση εάν κρίνεται απαραίτητο χορηγείται συμπληρωματικά ήπια αναισθησία από αναισθησιολόγο.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα γίνεται ανοιχτά ή ενδοσκοπικά;

​H χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα μπορεί να είναι είτε με την ανοιχτή είτε με την ενδοσκοπική τεχνική.

Ποια τεχνική είναι περισσότερο αποτελεσματική;

Κάθε τεχνική έχει τα δικά της πλεονεκτήματα.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται μετά από συζήτηση με τον ασθενή.

​Ποιος είναι ο βασικός σκοπός της χειρουργικής αντιμετώπισης του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

Βασικός σκοπός είναι η διατομή του εγκαρσίου συνδέσμου που καλύπτει το μέσο νεύρο και η αποσυμπιεσή του.

​Σε ποια θέση τοποθετείται ο ασθενής κατά την επέμβαση;

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με το βραχίονα σε απαγωγή και τον πήχη σε ύπτια θέση.

​Είναι η επέμβαση ορατή από το ασθενή;

Η επέμβαση δεν είναι ορατή σε καμία φάση της από τον ασθενή.

​Αισθάνεται πόνο ο ασθενής κατά της διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης;

Ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο αφού στην περιοχή της επέμβασης πραγματοποιείται διήθηση με τοπική αναισθησία.

​Ποιες κινήσεις μπορεί να κάνει ο ασθενή με το χέρι του άμεσα μετά τη χειρουργική αποκατάσταση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

Μετεγχειρητικά τις πρώτες ημέρες προτείνεται στον ασθενή να πραγματοποιεί ήπιες κινήσεις με το χειρουργηθέν χέρι.

​Γενικά ποια είναι τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

​Τα αποτελέσματα είναι σε γενικές γραμμές εξαιρετικά.

Ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένουμε να έχει ο ασθενής μετεγχειρητικά;

Μετεγχειρητικά και κατά περίπτωση αναμένεται μείωση του πόνου, των αιμωδιών καθώς και της αδυναμίας στο χειρουργηθέν χέρι.​

​Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνονται μετεγχειρητικά στον ασθενή;
 • Ο ασθενής εξέρχεται με ελαστικό επίδεσμο στο χειρουργηθέν χέρι του.

 • Προτείνεται να διατηρεί σε ανυψωμένη θέση τον καρπό του.

 • Προτείνεται να διατηρεί σε ανάπαυση το χέρι του και να αποφεύγει δραστηριότητες με το χειρουργηθέν χέρι.

 • Συγκεκριμένα συστήνεται αποφυγή εργασίας για 3 εβδομάδες με το χειρουργηθέν χέρι.

 • Τα ράμματα συνήθως αφαιρούνται σε 7-10 ημέρες από την ημέρα του χειρουργείου.

Πότε φεύγει ο ασθενής από το νοσοκομείο;

Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα.